Hunterlab

  • Spektrofotometre na meranie farebnosti
  • Prenosné prístroje
  • Laboratórne prístroje
  • On-line systémy
  • Meranie vo viacerých farebných priestoroch
  • Receptovanie farieb

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu