ERA

Produkty na testovanie spôsobilosti (PT) a certifikované referenčné materiály (CRM) pre  laboratóriá vo viacerých priemyselných odvetviach.

  • Certifikované referenčné materiály pre analýzu TOC
    ERA
    Certifikované referenčné štandardy pre celkový obsah organického uhlíka, vodivosti, zákalu a parametrov vody. V ponuke nájdete komplexný rad certifikovaných referenčných materiálov (CRM) s akreditáciou SO Guide 34 a 17025, reagencií a liekoviek pre laboratóriá pre biologické vedy.