Q-Sense

QSense je línia prístrojovej techniky na analýzu interakcií povrch-molekula v reálnom čase. QSense vám pomôže získať úplný obraz o vašich interakciách povrchových molekúl.

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Kremenné mikrováhy QSense Pro
  Biolin, Q-Sense
  Kremenné mikrováhy s analýzou disipácie energie Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vrstiev molekúl na povrchu detekčného kremenného kryštálu, priebeh adsorpcie molekúl i napr. buniek či reakcií prebiehajúcich na jeho povrchu je možné sledovať prístrojom Q-sense QCM-D. Vďaka patentovanému spôsobu analýzy rezonančnej frekvencie kremenného kryštálu a straty energie je možné toto unikátne zariadenie použiť okrem merania hmotnosti resp. hrúbky ultratenkých vrstiev aj na zisťovanie ich viskoelastických vlastností a dynamických zmien. Získané informácie možno využiť pri výskume vlastností materiálov, pri sledovaní chemických i biochemických interakcií molekúl, vlastností biomembrán a nanovrstiev alebo pre štúdium adhézie buniek.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Kremenné mikrováhy QSense Pro

  Viac info