Suché vývevy nXDS

Výrobca: Edwards
Patentovaná technológia čerpacieho mechanizmu chráni vákuum pred stykom s mazivami a zároveň ložiská pred kontaktom s čerpanými plynmi. Vynikajúca bezolejová výveva pre laboratórne a prevádzkové aplikácie, deponovanie tenkých vrstiev, vkladacie zariadenia, hmotnostnú spektroskopiu, elektrónové mikroskopy, predčerpávanie turbomolekulárnych vývev, recirkulácie plynov ai. Možnosť uplatnenia v chémii a vo farmácii.

Informácie o produkte

  • dosahované vákuum až 2 x 10-2 mbar (nXDS6i), 7 x 10-3 mbar (nXDS10i; nXDS15i), 3 x 10-2 mbar (nXDS20i)
  • čerpacie rýchlosti od 6,2 m3/hod do 22 m3/hod
  • riadenie čerpacieho výkonu frekvenčným měničom
  • “gas ballast” ventil pre čerpanie kondenzovateľných pár
  • nízké vibrácie a veľmi tichý chod
  • chemicky odolná verzia nXDS-C
  • nízke prevádzkové náklady

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku