Diskový mlyn PULVERISETTE 13 – premium line

Výrobca: Fritsch GmbH
Efektívne prémiové jemné mletie Diskový mlyn PULVERISETTE 13 premium line je ešte bezpečnejší vďaka automatickému uzamknutiu zbernej nádoby a mlecej komory a ešte ľahšie sa ovláda vďaka presnému motorickému nastaveniu mlecej štrbiny poháňanej motorom s digitálnym zobrazením štrbiny a skutočnosti, že všetky parametre sú zobrazené na prehľadne usporiadanom displeji. Ideálne pre stredne veľké častice v oblastiach baníctva a hutníctva, keramického priemyslu, hornín a pôdy, sklárskeho priemyslu, výskumu pôdy.

Informácie o produkte

Ideálne pre:
Výskum pôdy, Geológiu a mineralógiu, Baníctvo a hutníctvo, Sklo a keramiku

Aplikácie:
vhodné pre vzorky  – stredne až veľmi tvrdé, abrazívne, tvrdé krehké materiály, bezkovové mletie
V diskovom mlyne je drvený materiál drvený tlakom a šmykom medzi dvoma protiľahlými mlecími diskami s hrubými do seba zapadajúcimi zubami. Pomletý materiál automaticky spadne cez prednastavenú mleciu medzeru do zbernej zásuvky. Požadovanú konečnú jemnosť je možné definovať reprodukovateľne jednoduchým nastavením digitálneho nastavenia šírky medzery.

  • Nastavenie mlecej medzery poháňané motorom v krokoch po 0,05 mm
  • Zvlášť bezpečné vďaka automatickým bezpečnostným zámkom na uzamknutie mlecej komory a zásuvky
  • Jednoduché čistenie a optimálne podávanie materiálu vďaka veľkému odnímateľnému plastovému lieviku
  • Clean design: hladké vnútorné povrchy mlecej komory a labyrintové utesnenie mlecej komory zabezpečujú rýchle čistenie a ochranu pred kontamináciou vzorky
  • Bezprašné mletie vďaka pripojeniu odsávacieho systému prachu a špeciálnemu utesneniu zásuvky
  • Motoricky nastaviteľný nulový bod na kompenzáciu opotrebenia mlecích diskov a presné opätovné nastavenie po ich výmene
  • Ľahká výmena mlecích diskov
  • Možnosť kombinácie s čeľusťovým drvičom PULVERISETTE 1 premium line

Kombináciou tohto mlyna a čeľusťového drviča PULVERISETTE 1 premium line získame kontinuálnym mletím zo vstupného materiálu veľký rozmerov (max.95 mm) výslednú jemnú veľkosť 0,05 mm.
Pre spojenie týchto mlynov je potrebný stojan s ďalším príslušenstvom, ktoré umožní prepojenie oboch prístrojov.
Cena kompletu je daná výberom vhodných modelov PULVERISETTE 1 a PULVERISETTE 13 (pozri jednotlivé prístroje).

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Mlecie nástroje

pevný a pohyblivý mlecí disk

Max. vstupná veľkosť

20 mm

Min. množstvo vzorky

20 – 30 ml

Max. výkon

150 kg/hod

Konečná jemnosť

0,05 – 12 mm

Rotačná rýchlosť disku

440 ot/min

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku