Moduly pre stanovenie C, N, S, Cl

Výrobca:
  • N modul – upgrade na stanovenie celkového obsahu dusíka v organických materiáloch pomocou chemiluminiscenčnej detekcie (CLD)
  • S modul basic – upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou UV fluorescenčnej detekcie (UVFD)
  • S modul advanced – upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou detekcie UV fluorescencie (UVFD). Tento systém, ktorý je vybavený technológiou MPO, pomáha kvantifikovať stopovú síru v prítomnosti zvýšeného obsahu dusíka, zvlášť vhodný pre použitie v palivách a rafinériách
  • S modul coulometrický – upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • Cl modul – upgrade na stanovenie obsahu halogénov v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • C modul – upgrade na stanovenie celkového uhlíka v organických materiáloch a environmentálnych parametrov – elementárny (ES) a organicky viazaný (OC) uhlík v kvalite ovzdušia a emisnej kontrole pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)
  • TOC modul – upgrade na stanovenie TOC v aplikáciách odpadových vôd katalytickým vysokoteplotným spaľovaním, ako aj celkového uhlíka v organických materiáloch a obsahu EC / OC pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)

Informácie o produkte

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku