Ortuťový analyzátor DMA-80 evo

Výrobca: Milestone Srl
Výzvy pri stanovení obsahu ortuti sú veľmi dobre známe analytikom, ktorí často čelia mnohým problémom spojeným s namáhavým procesom prípravy vzorky alebo krokmi analýzy ortuti, ktoré spôsobujú pamäťový efekt aj po dlhých čistiacich cykloch uskutočňovaných pomocou najnovšej generácie ICP-MS alebo systémov studených pár. Ortuťový analyzátor DMA-80 evo dokáže analyzovať ľubovoľnú matricu (tuhú, kvapalnú alebo plynnú) bez akejkoľvek predbežnej úpravy alebo chemických prísad už za 6 minút, a to v úplnom súlade s metódou EPA 7473. S nainštalovanými tisícmi analyzátorov určuje Milestone referenčnú hodnotu na priame stanovenie obsahu ortuti v širokom spektre priemyselných odvetví: životné prostredie, energetika potraviny, cement, kozmetika, poľnohospodárstvo, baníctvo, petrochémia a ďalších.

Informácie o produkte

VYNIKAJÚCI VÝKON  na úrovni ppt
Dvojlúčový analyzátor DMA-80 evo dramaticky zvyšuje pomer signálu k šumu, čo výrazne zlepšuje limit kvantifikácie a umožňuje presné a presné určenie ortuti až na úrovni ppt. Táto zvýšená stabilita signálu zlepšuje reprodukovateľnosť a spoľahlivosť analýzy aj pri nízkych koncentráciách.

DLHODOBÁ KALIBRÁCIA pre všetky matice
Jedna kalibrácia uskutočnená s použitím kvapalných alebo tuhých referenčných materiálov vyhovuje všetkým najrôznejším vzorkám v širokom rozmedzí koncentrácií: od ppt do ppm. Kalibrácia DMA-80 evo poskytuje dlhodobú spoľahlivosť vďaka stabilite systému a dlhej životnosti trubice katalyzátora a zlatého amalgamátora. Tieto vlastnosti vám umožňujú vylúčiť denné kalibrácie, ktoré bežné prístrojové vybavenie často vyžaduje.

ZABUDNITE NA PAMÄŤOVÝ EFEKT
Milestone DMA-80 evo ho plne prekonáva revolučnou funkciou: Autoblank.

To spolu s ostatnými vysokovýkonnými komponentmi systému eliminuje nadhodnocovanie a zaisťuje nízke blanky, čím zvyšuje dôveru používateľov k nameraným výsledkom a súčasne zaisťuje vysokú produktivitu analýz.

ZABUDOVANÝ AUTOSAMPLER
40-pozíciový integrovaný automatický dávkovač na kvapalné a pevné vzorky

Intuitívny softvér DMA-80 evo, EasyCONTROL, dostupný pre riadiaci terminál aj pre PC, obsahuje najpokročilejšie funkcie na zjednodušenie spracovania analýz: pripojenie LIMS, manipulácia s dátami, import / export dát a audit trail v súlade s 21 CFR časť 11. Funkcia prepracovania dát odstraňuje nutnosť opätovného spustenia analýzy konkrétnej vzorky.

Analyzátor DMA-80 evo je k dispozícii v štyroch rôznych modeloch:

DMA-80 evo

DMA-80 evo
Double beam

DMA-80 evo
Tricell Double Beam

DMA-80 evo
Wide Range

Dizajn

jednolúčový

dvojlúčový

jednolúčový

Zdroj

nízkotlaková ortuťová výbojka

nízkotlaková ortuťová výbojka s 360°
radiálnou emisiou; 180° medzi referenčným a vzorkovým lúčom

nízkotlaková ortuťová výbojka

Vlnová dĺžka

253,65 nm

Detektor

jedna fotodióda so zvýšeným UV žiarením

dve fotodiódy so zvýšeným UV žiarením

tri fotodiódy so zvýšeným UV žiarením

dve fotodiódy so zvýšeným UV žiarením

Detekčný limit

0.003 ng Hg

0.001 ng Hg

0.0003 ng Hg

0.003 ng Hg

Rozsah

0.03 ng - 1500 ng Hg

0.01 ng - 1500 ng Hg

0.003 ng - 1500 ng Hg

0.03 ng - 30 000 ng Hg

Presnosť

< 1 % @ 10 ng Hg

<1 % @ 5 ng Hg

<1 % @ 1 ng Hg

<1 % @ 10-20000 ng Hg

Kalibrácia

Štandardný roztok a/alebo certifikovaný referenčný materiál

Zakoncentrovanie

až do 10 vzoriek

Max. množstvo vzorky

pevné 1,5 g / kvapalné 1,5 ml

Nosný plyn

vzduch/kyslík; tlak 4 atm

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

 

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku