PURELAB Flex

Výrobca: ELGA Labwater
Jednotka PURELAB flex 1, 2 a 4 je určená pre dočistenie predupravenej vody, model PURELAB flex 3 má navyše možnosť výroby ultračistej vody aj z vodovodnej vody. Špičková kvalita náplní čistiacich náplní zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Pre zaistenie nízkej úrovne bakteriálneho znečistenia a nízkych hodnôt TOC sú modely PURELAB flex vybavené fotochemickým reaktorom s krátkym UV žiarením 185 a 254 nm. Jednotky je možné dovybaviť výstupným filtrom 0,2 μm alebo Biofiltrom.

Informácie o produkte

  • modul pre záchyt organických látok a silný zmesný iónomenič
  • recirkulačné čerpadlo
  • UV reaktor 185 a 254 nm
  • 18,2 MΩcm pri 25°C
  • < 5 ppb TOC
  • < 1 CFU/ml( s Biofiltrom <1CFU/10ml
  • výstupný výkon – 1,5 l/min
  • výstup RS 232C
  • automatický systém sanitácie
  • plnoautomatická validácia

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Výkon

do 2 l/min

Rezistivita pri 25°C

18,25 MΩ.cm

Organika (TOC)

<5 ppb

Baktérie

<1 CFU/10 ml

Kvalita vstupnej vody

<1 μS/cm 3,
Purelab flex 3 – <2000 μS/cm

pH

neutrálne

Max. denný výkon

> 10 litrov

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku