Spektrofluorometre

Výrobca: ISS
Ultracitlivé spektrofluorimetrické prístroje pre najnáročnejšie moderné aplikácie. Rôzne modely pre meranie fluorescencie v ustálenom stave i časovo rozlíšené fluorescence. Unikátny software Vinci pre riadenie spektrofluorimetrov, získavanie dát ako aj komplexnú analýzu nameraných údajov vrátane výpočtov polčasov fluorescencie s použitím multi-exponenciálnych i neexponenciálnych modelov alebo rotačných korelačných časov a i.

Informácie o produkte

  • základná konfigurácia (model PC1) pre meranie korigovaných excitačných aj emisných spektier fluorescencie v ustálenom stave (steady state), polarizácie a anizotropie, milisekundovej kinetiky vrátane možnosti synchrónneho merania spektier alebo merania intracelulárnej koncentrácie Ca2+
  • najnáročnejšie merania časovo rozlíšenej fluorescencie špičkovým modulárnym “cross-correlation” spektrofluorimetrom K2 v usporiadaní T s multifrekvenčnou moduláciou excitácie a s možnosťou rozšírenia zo základnej konfigurácie
  • unikátna kombinácia skenujúceho konfokálneho mikroskopu s korelačnou fluorescenčnou spektroskopiou pre štúdium molekulárnej dynamiky (model Alba)
  • kompaktná modulárna konštrukcia i pre aplikácie obvykle realizované nákladnými stavebnicovými systémami
  • odstup na Ramanovom páse vody až 6000:1
  • výber modulov zdroja žiarenia podľa požiadavok konkrétnej aplikácie (Xe výbojka 300W, lasery, laserové diódy, LED)

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku