Systém pre stanovenie síranových popolov

Výrobca:
Spopolňovanie farmaceutických produktov, polymérov a vzoriek potravín často zahŕňa použitie kyseliny sírovej. Horúce výpary kyseliny sírovej sú nebezpečné pre obsluhu a korozívne pre zariadenia. Okrem toho sú metódy síranového spopolňovania náročné na pracovnú silu a aj časovo náročné a vyžadujú ručné splynovanie kyseliny a ich dokončenie je potrebné 8-12 hodín. Na prekonanie týchto problémov spoločnosť Milestone vyvinula systém Sulfated Ashing. Táto konfigurácia PYRO umožňuje analytikom pridávať kyselinu sírovú do vzoriek  a priamo umiestňovať kelímky do mikrovlnnej muflovej pece bez predbežného kroku zuhoľnatenia. Únavné zaobchádzanie so vzorkami a vystavenie obsluhy pôsobeniu kyslých výparov sú úplne vylúčené. Systém je navrhnutý pre úplnú bezpečnosť obsluhy a vykoná kompletný postup spopolňovania síranom už za 1 hodinu. Výpary kyseliny sírovej uvoľňované z kelímkov sa neustále odsávajú a prechádzajú cez kremennú trubicu a vzduchom chladenú kremennú zbernú nádobu mimo jednotku. Výpary sú neutralizované v samostatnom module na čistenie.

Informácie o produkte

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku